Friday, 7 October 2011

Ekonomi Masyarakat

·         Sebelum Kedatangan Barat
          [1]Ada kajian yang mengatakan etnik Murut dan Kadazandusun adalah suku kaum yang terbesar di Sabah.  Etnik ini menjalankan kegiatan pertanian terutamanya penanaman padi sebagai sumber utama ekonomi mereka. Lazimnya, etnik Murut menanam padi huma atau bukit kerana sebahagian besar etnik ini mendiami kawasan berbukit ataupun di lereng-lereng bukit. Manakala etnik Kadazandusun lebih kepada penanaman padi sawah. Hal ini kerana, etnik ini menetap di kawasan yang sesuai untuk menjalankan aktiviti penanaman padi sawah contohnya, Ranau, Tambunan, Papar dan tempat-tempat lain di Sabah. Namun, terdapat juga sebahagian kecil yang mengusahakan padi bukit terutamanya mereka yeng mendiami lereng Banjaran Crocker. [2]Di samping itu etnik ini juga menanam pelbagai jenis tanaman lain seperti jagung, ubi manis dan pisang. Kepelbagaian jenis tanaman ini berlaku kerana adakalanya hasil daripada penanaman padi tidak menjadi kerana serangan serangga dan cuaca yang tidak menentu. [3]Selain daripada itu, etnik ini juga melakukan aktiviti memburu binatang untuk dijadikan bahan makanan serta mencari hasil hutan. Masyarakat Bajau pula lebih tertumpu di kawasan pesisir pantai. Oleh itu, etnik ini lebih kepada kegiatan yang melibatkan air. [4]Oleh itu telah menjadi kelaziman atau kebiasaan mereka untuk menangkap ikan dan menjadi nelayan serta mencari mutiara di laut dan telur penyu. Malah untuk lebih memudahkan terdapat di kalangan mereka yang membina rumah di atas air sahaja.
          Bagi etnik-etnik yang lain seperti Melayu-Brunei sebahagian daripada mereka ada yang menjalankan aktiviti perdagangan walaupun tidak dinafikan ada yang terlibat dengan aktiviti pertanian. [5]Begitu juga dengan etnik Bisaya, walaupun bilangan etnik ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan etnik yang lain akan tetapi sumbangannya dalam mewarnai adat dan kebudayaan Sabah tidak dapat dinafikan. Kegiatan ekonomi suku ini lebih kurang sama sahaja dengan etnik yang lain. [6]Orang Sungai merupakan sub-etnik bagi Kadazandusun akan tetapi mereka ini mendiami beberapa kawasan seperti Sugut,Paitan dan Kinabatangan. Segelintir daripada mereka ini telah memeluk agama islam pada abad ke-18 dan ke-19. Sub-etnik ini juga menjalankan aktiviti pertanian dan pada abad ke-19 dan mereka mula berurusan dengan kerajaan sulu.
          Kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak lebih kurang sama dengan masyarakat Sabah. Mereka menjalankan kegiatan ekonomi yang hanya cukup untuk menyara keluarga itu sahaja. [7]Contohnya kaum Melanau, pekerjaan utama mereka adalah menanam pokok rumbia di samping menangkap ikan. Aktiviti tersebut menjadikan mereka seorang pelaut,nelayan dan tukang pembuat perahu yang mahir. Bagi kaum wanita pula, mereka turut mahir dalam menghasilkan barangan seperti bakul dan terendak yang halus buatannya. [8]Etnik Melayu pula lebih kepada menjalankan kegiatan pertanian iaitu dengan menanam padi dan juga menjadi nelayan. Tambahan pula,etnik ini mendiami kawasan pesisir pantai malah ada diantara mereka yang menjadi penoreh getah dan berniaga. Mereka turut mempunyai bakat yang lain dalam menggunakan alat-alat tenunan terutamanya kaum wanita. Seperti etnik yang lain, etnik Iban juga suka mengembara. Tujuannya adalah untuk mencari kawasan pertanian yang sesuai untuk bercucuk tanam terutamanya untuk penanaman padi. [9]Hal ini kerana, padi adalah sumber makanan utama masyarakat Iban. Disamping itu, etnik Iban juga menjalankan kegiatan sampingan seperti memburu, menangkap ikan, memungut hasil hutan dan sebagainya. Kaum seterusnya yang mendiami Bumi Sarawak adalah Penan. Kaum ini bergantung sepenuhnya kepada hutan untuk meneruskan hidup. Mereka memburu binatang dengan berbekalkan sumpit sebagai senjata dan damak untuk menangkap burung. Mereka  turut mencari sayur-sayuran hutan untuk dijadikan bahan makanan. Oleh itu, mereka sentiasa berhijrah untuk mencari sumber-sumber tersebut.
·         Selepas Kedatangan Barat
          Semasa Syarikat Berpiagam Borneo Utara (SBBU) mula mentadbir Sabah, keadaan ekonomi negeri ini berada pada tahap yang masih mundur sama seperti keadaan politik dan pentadbirannya yang turut mundur. Akibatnya, hasil komoditinya amat sedikit yang dapat dihasilkan untuk tujuan eksport. Tambahan pula, majoriti penduduk khasnya kaum peribumi Sabah pada masa itu hanya mengamalkan kegiatan ekonomi pertanian sara diri, iaitu sebagai petani dan nelayan. Sememangnya penduduk kaum peribumi Sabah sebelum SBBU mula mentadbir, mereka menjalankan kegiatan pertanian mencari hasil hutan dan hasil laut. Kegiatan mereka ini hanya sekadar untuk menampung sumber makanan harian mereka bukan untuk tujuan perdagangan. Pada peringkat awal penguasaan SBBU di Sabah, para pentadbirnya berusaha untuk memajukan sektor perdagangan yang pada awalnya dijalankan secara tradisional berasaskan perdagangan hasil-hasil hutan yang telah diamalkan oleh penduduk negeri ini sebelum kedatangan SBBU. [10]Residen Sandakan iaitu William Pryer misalnya, telah menggalakkan penduduk tempatan di Sandakan untuk membawa dan mencari hasil-hasil hutan seperti sarang burung, rotan, damar, getah perca, kapur barus dan sebagainya untuk dijual kepada peraih-peraih Cina yang akan membawa barangan tersebut ke Singapura dan seterusnya akan dipasarkan sebagai eksport kepasaran dunia. Kegiatan ini menyebabkan hasil-hasil hutan menjadi salah satu sumber pendapatan utama pada zaman awal pemerintahan SBBU di Sabah. [11]Pada tahun 1885, eksport rotan, getah perca dan sarang burung sahaja yang berjumlah $129,800.00, menduduki tempat ketiga dalam keseluruhan eksport yang berjumlah $401,600.00.
          [12]Pengeksploitasian sumber-sumber perdagangan yang berasaskan perdagangan tradisional membantu pembiayaan kos pentadbiran di Sabah sebelum sektor ekonomi moden seperti perladangan dan lain-lain lagi dapat dijalankan dan mendatangkan hasil yang diharapkan. SBBU juga memperoleh bayaran tahunan melalui kutipan cukai ke atas para  pengusaha sarang burung dan cukai eksport semua hasil hutan tersebut. Pihak pentadbir SBBU juga menyedari adanya kegiatan tamu sekali-sekala periodic market yang biasa dijalankan oleh penduduk peribumi. Pentadbir SBBU telah memanipulasi kegiatan ini untuk mengembangkan perdagangan dalam negeri. Kesannya, lebih banyak tamu wujud di Sabah khususnya di kawasan pantai timur Sabah dan di pedalaman. Di kawasan pantai barat, tamu lebih banyak diadakan di kawasan persisiran pantai. Perkara ini merupakan satu perubahan yang dibuat oleh SBBU terhadap kegiatan tamu yang sebelumnya merupakan “tamu darat”, iaitu aktiviti perdagangan yang dijalankan di kawasan tanah datar di pantai barat. Selain memajukan sektor perdagangan secara tradisional melalui eksport hasil-hasil hutan, SBBU juga berusaha untuk memajukan penanaman tembakau di Sabah. Penanaman tembakau sebenarnya sudah lama diusahakan oleh penduduk peribumi secara kecil-kecilan khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan perbukitan untuk keperluan rokok tempatan. SBBU telah memperkenalkan tanaman tembakau sebagai tanaman eksperimen kerajaan. Ia dijalankan di Silam, Lahad Datu dan tiga tahun selepas itu hasilnya yang pertama telah dihantar ke United Kingdom.[13] Penanaman tembakau seterusnya diusahakan di Sandakan pada tahun 1884 dan hasilnya telah dikirim ke Holland. Oleh kerana tembakau yang dihasilkan mempunyai kualiti yang baik, maka pada tahun 1886 perladangan tembakau diusahakan secara besar-besaran khususnya di kawasan pantai timur.
          Pada tahun 1890, terdapat sebanyak 61 buah estet milik pengusaha Eropah yang meliputi di beberapa kawasan dari Pulau Banggi hingga ke Tawau. [14]Keluasan tanah yang dibuka untuk penanaman tembakau ini meliputi kira-kira 350,000 ekar. Kebanyakan estet tersebut diurus dan diusahakan oleh peladang dari Belanda kerana mereka lebih mahir dalam perusahaan tembakau. Walaupun tembakau menjadi industri yang penting di Sabah namun begitu SBBU menghadapi pelbagai masalah dalam perusahaan ini apabila wujud persaingan dengan industri tembakau di Amerika. Selain itu, SBBU turut mengalami masalah kekurangan buruh. Selain tanaman tembakau, SBBU menggalakkan penduduk peribumi Sabah menanam tanaman seperti kopi, abaka, padi dan menternak binatang seperti kerbau, lembu, ayam dan sebagainya. Namun begitu, usaha ini tidak berjaya kerana penduduk peribumi tidak mempunyai banyak pengalaman dalam mengusahakan pertanian di kawasan tanah yang berkeluasan besar dan juga tidak mengetahui cara-cara atau kaedah untuk mengadakan sistem pengairan di sawah padi. Kebanyakan penduduk peribumi lebih tertumpu kepada aktiviti mengumpul hasil hutan.
          Oleh yang demikian, bagi mengatasi masalah dalam pertanian moden ini maka SBBU telah membawa masuk petani atau buruh-buruh dari negara China yang berpengalaman bagi tujuan memajukan kegiatan pertanian ladang di Sabah. Sir Walter Medhurst, iaitu seorang bekas konsul British di Shanghai, China telah ditugaskan untuk menguruskan skim penghijrahan pekerja bangsa Cina dari Hong Kong. Walau bagaimanapun, skim penghijrahan ini tidak berjaya kerana kebanyakan buruh berkenaan balik ke Hong Kong lantaran tidak berminat untuk bekerja di Sabah. Hanya satu skim penghijrahan yang berjaya, iaitu skim yang dilaksanakan pada tahun 1883 yang membawa masuk sekumpulan orang Hakka beragama Kristian datang ke Kudat dan menyebarkan agama Kristian di sana.[15]Di Kudat, kelompok Hakka ini menjalankan aktiviti pertanian seperti menanam jagung, padi, sayur-sayuran, buah-buahan dan kopi. Selain itu, mereka juga menjadi buruh-buruh di estet dan kem balak. Kerajaan SBBU terus berusaha menarik minat orang-orang Cina untk berhijrah ke Sabah bagi mngisi kekosongan tenaga buruh di sektor perladangan. Oleh itu, SBBU membiayai perjalanan mereka ke Sabah dan mengadakan syarat-syarat imigresen yang mudah untuk membawa mereka masuk ke negeri ini. Orang2 Cina ini kebanyakan datang dari Labuan dan singapura. Oleh kerana kaum Cina terlibat dengan sektor perladangan, pembalakan, perniagaan serta tinggal di kawasan bandar dan pinggir bandar, maka mereka lebih mudah terdedah kepada arus pemodenan berbanding majoriti suku kaum peribumi yg bergiat ekonomi sara diri.
          Pada tahun 1882, kerajaan mula kenalkan tanaman getah dan buat permulaan getah di tanam di Sandakan tetapi hanya sebagai percubaan untuk tujuan komersial. Namun demikian, disebabkan permintaan yang semakin meningkat utk keperluan industri pembuatan tayar kereta dan industri pembuatan barangan getah di Britain menyebabkan semakin banyak kawasan dibuka untuk penanaman getah. Selain itu, para peladang asing seperti peladang Eropah dan Cina juga diberi konsesi2 tanah yang terletak berdekatan dengan jalan kereta api untuk 1 tempoh yang panjang iaitu selama 999 thn.
Di Sarawak, ekonomi dieksploitasi oleh James Brooke. Selepas James Brooke menaiki takhta, beliau berusaha mewujudkan keamanan dan ketenteraman serta membangunkan ekonomi negeri Sarawak. Keamanan dan ketenteraman adalah prasyarat untuk memperkukuhkan kuasa politik, manakala ekonomi merupakan asas untuk pembangunan negeri. Dengan niat ini James Brooke membentuk angkatan bersenjata untuk menghapuskan lanun bagi melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Seterusnya, beliau membuat reformasi sosial dengan membasmi amalan mengayau, hamba abdi dan buruh paksa di lombong-lombong. Beliau juga melindungi puak-puak yang kecil bilangannya daripada ditindas dan dibunuh oleh kaum lain yang lebih besar dan agresif. Beliau juga mengamalkan sistem percukaian yang adil, menyeragamkan unit timbang dan sukat serta sistem kewangan. Selain itu, beliau berusaha untuk mewujudkan hubungan perdagangan dengan negeri lain dan menggalakkan orang asing datang menetap di Sarawak bagi membangunkan sektor pertanian di negeri ini. Nampaknya James Brooke mempunyai pandangan sosio-ekonomi yang mudah, sama seperti yang terdapat dalam Buku Pembelajaran Agung iaitu sebuah daripada Empat Buku atau Si-Shu yang menyatakan, [16]‘Seorang yang bermoral tinggi akan mempunyai banyak pengikut yang akan mengusahakan tanah. Dari tanah dia akan memperolehi kekayaan untuk membangunkan negaranya.
Semasa pemerintahan Raja Charles Brooke, Sarawak mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam bidang pertanian, perdagangan, industri dan hasil-hasil hutan. Syarikat Borneo yang ditubuhkan  dalam tahun 1856 di bawah perjanjian dengan Raja James Brooke adalah satu-satunya syarikat asing yang dibenarkan untuk menjalankan perdagangan di Sarawak. Aktiviti perdagangannya termasuk eksport dan import, pengangkutan laut, perbankan, pembalakan, pengilangan tepung sagu, penanaman gambir dan tanaman-tanaman lain untuk jualan. Syarikat Borneo dimiliki dan diurus sepenuhnya oleh orang Eropah sementara aktiviti perniagaan dan perdagangan lain dijalankan oleh orang China. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat Sarawak juga terlibat sama. Apabila Charles Brooke menjadi Raja Sarawak dalam tahun 1868, Kuching telah berubah daripada kampung nelayan dengan penduduknya dianggarkan 800 hingga 1,000 orang semasa ketibaan James Brooke kepada bandar yang penduduknya berjumlah kira-kira 20,000 orang. Keadaan ini menyumbang kepada kepesatan ekonomi negeri dan mencetuskan penubuhan industri masyarakat.
Dalam tahun 1880, Sarawak mula melalui zaman kemewahan yang berkekalan selama tiga puluh tahun berikutnya walaupun berlaku kebakaran besar di Kuching pada tahun 1884. [17]Dalam bidang pertanian, penanaman padi, tembakau, tebu dan teh kurang berjaya tetapi penanaman tanaman jualan  seperti gambir dan lada hitam sangat berhasil dan mula diperkenalkan di Sarawak oleh Encik William Maunder Crocker, yang mula tiba di Kuching pada tahun 1864, dan anaknya Encik H.B. Crocker, menjadi Ketua Setiausaha semasa Rajah ketiga dan keturunannya masih tinggal di Sarawak. Justeru itu, usaha ini menguntungkan penduduk dan menambahkan hasil untuk kerajaan. Gambir adalah sejenis pokok rendah yang lazimnya ditanam di negeri bawah angin. Daun-daunnya dipetik, ditumbuk dan direbus sehingga menjadi adunan berwarna coklat. Kemudian adunan itu ditapis sebelum dibentuk menjadi ketul-ketul kecil dan dijemur. Sisanya dijadikan sebagai baja. Gambir kering digunakan untuk menyamak kulit binatang dab fabrik, dan juga dijadikan rempah untuk makanan. Oleh sebab kegunaannya banyak dan mempunyai nilai ekonomi, pokok gambir banyak ditanam di Kuching khususnya di sepanjang Jalan Batu Kawa dan pada suatu masa dahulu terdapat sebuah kawasan di situ yang dikenali sebagai Bukit Gambir. Kepentingan gambir memang sangat jelas kerana terdapat sebuah lorong utama di Kuching yang dinamakan Lorong Gambir. Kuali atau periuk yang digunakan untuk merebus daun gambir pula dinamakan kuali gambir. Lada hitam memang telah sekian lama ditanam di Sarawak tetapi penanaman secara besar-besaran hanya dilaksanakan selepas imigran China datang ke Sarawak.
            Satu jenis tanaman lagi yang memberi sumbangan besar kepada ekonomi masyarakat Sarawak adalah pokok rumbia. Apabila Lembangan Rajang menjadi sebahagian daripada negeri Sarawak dalam tahun 1861, penanaman pokok rumbia dipergiatkan di tanah pamah pesisir pantai di kawasan Batang Rajang. Pengeluaran sagu untuk eksport dipertingkatkan. Pada masa itu juga hasil hutan Sarawak terus bertambah kerana permintaannya meningkat. Selain balak, hasil lain seperti damar, jelutong, buah engkabang dan sarang burung menjadi hasil eksport Sarawak dan menjadi sumber pendapatan kepada kerajaan. Walaupun hasil keluaran galian kedua penting selepas hasil pertanian, tetapi emas dan antimoni juga adalah aset ekonomi. Minyak ditemui di Miri dalam tahun 1895. Matlamat utama Raja Charles Brooke adalah pembangunan ekonomi Sarawak berasaskan pertanian sebab Sarawak mempunyai kawasan tanah pertanian yang luas.
          Oleh itu, dasar yang telah dilakukan oleh keluarga Brooke di Sarawak telah mengubah keadaan ekonomi masyarakat di Sarawak daripada sistem ekonomi tradisional kepada sistem ekonomi moden. Dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh keluarga Brooke ini telah menyebabkan masyarakat bebas mengamalkan pelbagai jenis aktiviti ekonomi di Sarawak. Masyarakat akhirnya berpeluang menyertai aktiviti ekonomi di Sarawak.


[1]D.S. Ranjit Singh, The Making of Sabah 1865-1941, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2000, hlmn. 46.
[2]Ibid.
[3]Saidatul Nornis Hj. Mahali, Mohd Salim dan…etc, Pluraliti Etnik dan Budaya Sabah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987, hlmn. 80.
[4]Ibid.
[5]Ibid.
[6]D.S. Ranjit Singh, The Making of Sabah 1865-1941, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2000, hlmn. 15.
[7]Fong Hon Kah, Sejarah Perkembangan Lembangan Rajang di Sarawak, Sarawak: Jawatankuasa Warisan Kebudayaan Dewan Suarah, 1996, hlmn. 103.
[8]Ibid.
[9]Ibid.
[10]Tregonning K.G., A History of Modern Sabah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1965, hlmn. 81.
[11]Ibid.
[12]Siti Aidah Hj. Lokin, Perubahan Sosioekonomi dan Pentadbiran Masyarakat Peribumi Sabah (1881-1963), Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah, 2007, hlmn. 74.
[13]Yap Beng Liang, Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Bajau Kota Belud Sabah, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1990, hlmn .255.
[14]Ibid.
[15]Whelan F.G.,  A History of Sabah, London: Macmillan,  1970, hlm. 154.
[16]Ibid. hlmn. 8. 
[17]Chater W.J., Sarawak Zaman Dahulu, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994, hlmn. 87.

3 comments:

 1. KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4 angka 2711 alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi KI JAYA WARSITO,,di no (((085-342-064-735)))
  insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 790 JUTA , wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
  tapi tidak ada satupun yang berhasil..  Solusi yang tepat jangan anda putus asah... KI .JAYA WARSITO akan membantu
  anda semua dengan Angka ritual/GHOIB:
  butuh angka togel 2D 3D 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
  100% jebol
  Apabila ada waktu
  silahkan Hub: KI JAYA WARSITO DI NO: [[[085-342-064-735]]]


  ANGKA GHOIB: SINGAPUR 2D/3D/4D/  ANGKA GHOIB: HONGKONG 2D/3D/4D/  ANGKA GHOIB; TEXAS  ANGKA GHOIB; TOTO/ MAGNUM 4D/5D/6D/  ANGKA GHOIB; LAOS

  KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4 angka 2711 alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi KI JAYA WARSITO,,di no (((085-342-064-735)))
  insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 790 JUTA , wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
  tapi tidak ada satupun yang berhasil..  Solusi yang tepat jangan anda putus asah... KI .JAYA WARSITO akan membantu
  anda semua dengan Angka ritual/GHOIB:
  butuh angka togel 2D 3D 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
  100% jebol
  Apabila ada waktu
  silahkan Hub: KI JAYA WARSITO DI NO: [[[085-342-064-735]]]


  ANGKA GHOIB: SINGAPUR 2D/3D/4D/  ANGKA GHOIB: HONGKONG 2D/3D/4D/  ANGKA GHOIB; TEXAS  ANGKA GHOIB; TOTO/ MAGNUM 4D/5D/6D/  ANGKA GHOIB; LAOS

  ReplyDelete
  Replies
  1. Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa dulunya saya ini cuma seorang.
   penjual es kuter kelilin tiap malam. pendapatannya tidak seberapa dan.
   tidak pernah cukup dalam kebutuhan keluarga saya,, suatu hari saya dapat.
   informasi dari teman bahwa MBAH SUJARWO bisa memberikan angka ritual/goib.100% tembus.
   akhirnya saya ikuti 4D nya dan alhamdulillah memanG bener-bener terbukti tembus.
   saya sangat berterimakasih banyak kpd MBAH SUJARWO.atas bantuan MBAH saya sekarang.
   sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya bahkan saya juga sudah buka.
   usaha matrial dan butik pakaian muslim.
   Jika anda mau buktikan
   silahkan bergabun sama Mbah Sujarwo
   Di:http://sitogelsgp.blogspot.com Atau { KLIK-DISINI }
   No: tlp.0823-2424-4298
   Saya sudah buktikan benar2 tembus 3x permainan....!!!

   Delete
  2. Terima kasih yang amat dalam kami ucapkan kepada MBAH SELONG yang
   telah memberikan kebahagian bagi keluarga kami…berkat Beliau saya
   sekarang udah hidup tenang karena orang tuaku udah buka usaha dan
   punya modal untuk buka bengkel skrang pun orang tuaku tidak di
   kejar-kejar hutang lagi…dan keluarga Kami di berikan Angka
   Ritual/Goib Dari mbah yg sangat Jitu 100%dijamin
   tembus…hingga keluarga kami sekarang merasa tenang
   lagi…terima kasih mbah…Jika Anda ada yg merasa kesulitan
   masalah Nomer ToGEL silahkan hbg Aja MBAH SELONG
   dinmr hp beliau (081-322-565-355) ATAU KLIK SITUS KAMI
   dan saya sudah membuktikan 3kali berturut2 tembus terimah kasih

   Delete